גולש/ת יקר/ה,

אנו מודים לך על כי בחרת לגלוש באתר "PPAGE" .

בכל שאלה או בקשה בנוגע לאתר תוכל לפנות לחברת פי.פי.וי. בילינג ישראל בע"מ מפעילת אתר ppage.co.il במייל ppvisrael@gmail.com או webmaster@ppage.co.il.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך או כל גולש אחר באתר ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין חברת פי.פי.וי. בילינג ישראל בע"מ.

גלישה באתר ו/או שימוש באתר מבטאים את הסכמתך וקבלת התנאים המצויינים בתקנון זה. פי.פי.וי. בילינג ישראל בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות תקנון זה ללא צורך בפרסום של הדבר.

אין לעשות שימוש עסקי או מסחרי כלשהו במאגר הנתונים של PPAGE.

הגולש מצהיר שהאחריות על הגלישה באתר כזה או אחר חלה עליו בלבד. קיימים אתרים למבוגרים בלבד וכל חשיפה של גולש לאתר כזה דרך PPAGE תהיה באחריותו הבלעדית.

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר PPAGE שייכים לחברת פי.פי.וי. בילינג ישראל בע"מ או של אתרים או גורמים אחרים שהעניקו לחברה את האפשרות להשתמש בתכנים שלהם באתר PPAGE.

כל תוכן שיועלה לאתר על ידי הגולשים הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדית של הגולש שהעלה אותו כאמור.

הגולש מסכים ומאשר כי חברת פי.פי.וי. בילינג ישראל בע"מ רשאית לעשות כל שימוש שהוא בתכנים של הגולש לצרכי פי.פי.וי. בילינג ישראל בע"מ מבלי לקבל הרשאה נוספת מהגולש ומבלי לשלם לגולש תמורה כלשהי בגין השימוש האמור

הגבלת אחריות


האתר בכללותו לרבות כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו, תכנים, חומר, פעולות, מוצרים, תוכנה או כל שירות אשר הגישה אליהם התבצעה באמצעותהאתר מוגשים ועומדים לרשות המשתמש באמצעות מפעילת האתר כמו שהם .(AS IS)
השימוש באתר באחריותו הבלעדית של הגולש באתר. הגולש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מחברת פי.פי.וי. בילינג ישראל בע"מ,מפעילת האתר, שעשויות לנבוע משימוש או גלישה באתר PPAGE.

חברת פי.פי.וי. בילינג ישראל בע"מ, מפעילת האתר, אינה אחראית לכל נזק או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא שייגרמו לגולש כתוצאה משימוש והסתמכות על החומר, המידע, הפעולות, השירותים והמוצרים המוצעים באתר ו/או אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר ו/או שהגישה אליהם התבצעה באמצעות הקישורים באתר.


חברת פי.פי.וי. בילינג ישראל בע"מ אינה מתחייבת שהשירות אותו היא נותנת דרך אתר PPAGE לא יופרע ויינתן ללא טעויות.


לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי פי.פי.וי. בילינג ישראל בע"מ בגין איכות המידע וטיבו או בגין השירותים, המוצרים והפרסומים באתר PPAGE.

פרסומות


חברת פי.פי.וי. בילינג ישראל בע"מ אינה אחראית לתוכן הפרסומים המפורסמים באתר PPAGE על ידי המפרסמים.

הגנת הפרטיות

 

חברת פי.פי.וי. בילינג ישראל בע"מ רשאית לאסוף ולאגור מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת, ולהשתמש .במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר ולצורך פרסום ממוקד לגולשים.

בגלישה באתר PPAGE הינך מסכים כי חברת פי.פי.וי. בילינג ישראל בע"מ תעשה שימוש בפרטיך לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שלך.

הדין החל וסמכות שיפוט


דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בת"א-יפו בלבד.